Taxatie

Taxaties worden uitgevoerd conform model financiering woonruimte nov. 2002, deze taxatierapporten worden door alle Nederlandse geldverstrekkers geaccepteerd. Apeldoorn Taxatie Service werkt met gecertificeerde taxateurs, ingeschreven bij de SCVM en daardoor bevoegd alle soorten taxaties uit te voeren. De taxatierapporten van Apeldoorn Taxatie Service worden door alle reguliere geldverstrekkers geaccepteerd.

Gecertificeerde makelaars/ taxateurs voldoen aan zware kwaliteitseisen, die zijn geformuleerd in Europese Norm (EN) 45013. De certificeringseisen worden opgesteld door een certificerende instelling, in het geval van de SCVM is dat Det Norske Veritas (DNV), gevestigd te Rotterdam. Op het certificeringproces wordt toezicht gehouden door een waarborgcommissie waarin vertegenwoordigers zitten uit de makelaarsbranche, de afnemers van makelaarsdiensten en externe deskundigen.

Taxatierapport nodig?

Heeft u een taxatierapport nodig, dan kunt u deze taxatie aanvragen met behulp van het taxatieaanvraagformulier. Wij nemen (indien mogelijk) nog dezelfde dag contact met u op om een afspraak te maken. Uw taxatie wordt voor zover mogelijk binnen 48 uur uitgevoerd, gerekend vanaf het moment waarop een afspraak is gemaakt.